Osłabienie świateł

Modern Luxury Car

Powody zmniejszonej jasności świecenia reflektora mogą być dwa stosunkowo łatwa do usunięcia usterka elektryczna lub nieodwracalne zmiany w jego wnętrzu.

Powodem niewłaściwego połączenia żarówki z masą odpowiedzialny jest  często wadliwy styk w kostce zasilającej. Za osłabieniem jarzenia żarówki w klasycznym reflektorze kryje się najczęściej wzrost oporu przepływu prądu w obwodzie zasilającym. Jest to zwykle spowodowane przez brak prawidłowego połączenia kostki lub oprawki żarówki z tzw. masą pojazdu. Sprzyjają temu zanieczyszczenia i korozja na powierzchniach styków przewodzących prąd lub niedostateczny kontakt między nimi przez osłabiony docisk. Na ogół oczyszczenie styków przywraca żarówce utracony blask. W sytuacji, gdy defekty styków w kostce zasilającej są zbyt duże, należy je wymienić, najlepiej razem z kostką

Napisz pierwszy komentarz on "Osłabienie świateł"

Napisz komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.