Czy umowę OC można wypowiedzieć w każdej chwili? Dowiedz się więcej

Czy umowę OC można wypowiedzieć w każdej chwili? Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie OC obowiązuje przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, co oznacza, że nie można z niej wcześniej zrezygnować. Istnieją jednak przypadki, kiedy wypowiedzenie umowy OC jest możliwe. Sprawdź, kiedy masz prawo od niej odstąpić.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne jest polisą ustanowioną przez prawo. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152), każdy zarejestrowany pojazd musi być ubezpieczony. Przepisy regulują również kwestie związane z wypowiedzeniem umowy OC przed upływem terminu jej ważności.

Istnieje zaledwie kilka przypadków, kiedy dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy OC. Oznacza to, że tylko niektórzy ubezpieczający mogą zrezygnować z zawartej umowy – z zastrzeżeniem, że muszą wykupić polisę OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ważne jest bowiem zachowanie ciągłości ubezpieczeniowej, gdyż jej przerwanie nawet na jeden dzień grozi karami finansowymi nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Wypowiedzenie umowy OC zawartej na odległość
Jeśli umowę ubezpieczeniową zawierasz na odległość (np. telefonicznie lub przez internet), masz prawo do jej wypowiedzenia bez podawania przyczyny. Możesz tego dokonać w terminie 30 dni od popisania umowy.

Wypowiedzenie umowy OC w przypadku zdublowania polisy
Umowa ubezpieczenia OC zostaje przedłużona automatycznie na kolejny rok, co zapobiega przerwaniu ciągłości ubezpieczeniowej. Jednak zgodnie z nowelizacją przepisów z 11 lutego 2012 roku ubezpieczający ma możliwość wypowiedzenia umowy OC w dowolnym momencie, jeśli zapomniał zrezygnować z automatycznie przedłużonej polisy, a wykupił ubezpieczenie w innym towarzystwie. Dzięki temu udaje się uniknąć zdublowania ubezpieczenia, a co za tym idzie – płacenia podwójnej składki.

Wypowiedzenie umowy OC po zakupie samochodu używanego
Osoby kupujące samochody używane bardzo często nabywają je z aktualną polisą OC. Nowi właściciele mogą, ale nie muszą, korzystać z opłaconej już składki. W takiej sytuacji wypowiedzenie umowy OC jest jak najbardziej realne – pod warunkiem, że zrezygnują z niej na piśmie i wykupią inne ubezpieczenie.
Warto przy tym pamiętać, że pozostawiona po poprzednim właścicielu polisa OC nie zostanie przedłużona na kolejny rok. Dlatego należy odpowiednio wcześnie zadbać o wykupienie nowego ubezpieczenia OC.

Wypowiedzenie umowy OC, by uniknąć automatycznego przedłużenia
Właściciele pojazdów mogą wypowiedzieć umowę OC na kilka dni przed końcem jej trwania. W ten sposób zapobiegną automatycznemu przedłużeniu się ubezpieczenia.

Wypowiadasz umowę OC? Pamiętaj o terminach
Jeśli decydujesz się na wypowiedzenie umowy OC, musisz pamiętać o zachowaniu terminów. To ważne szczególnie wtedy, gdy:
– wypowiadasz umowę zawartą na odległość;
– wypowiadasz umowę, której ważność dobiega końca.
Pisemny wniosek o rezygnacji z ubezpieczenia OC musi dotrzeć do ubezpieczyciela najpóźniej jeden dzień przed wygaśnięciem umowy. Jeżeli pismo wysyłasz Pocztą Polską, liczy się data stempla pocztowego. W przypadku pozostałych operatorów uwzględniany jest wyłącznie termin wpłynięcia wniosku do centrali towarzystwa ubezpieczeniowego.

Napisz pierwszy komentarz on "Czy umowę OC można wypowiedzieć w każdej chwili? Dowiedz się więcej"

Napisz komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.